0dcházení

V žádném případě se tu nejedná o propagaci či dokonce kritiku stejnojmenného filmu, jedná se spíš o zamyšlení nad bohatostí našeho jazyka. Konkrétně: jak taková docela krátká předpona dovede dokonale změnit význam slovního základu, v tomto případě odvozenina od podstatného jména chůze či slovesa choditi: nacházení, odcházení, předcházení, přecházení, přicházení, rozcházení,
scházení, ucházení, vcházení, vycházení, zacházení…

Podobných příkladů bychom mohli uvést celou řadu. Člověk málem žasne, jak je čeština pružná a dovede pouhou předponou dokonale změnit význam nějakého slova – to snad neumí žádný jiný jazyk.

Ale když už hovoříme o bohatosti jazyka, sluší se taky zamyslet nad tím, jestli jeho bohatosti dovedeme využívat a jestli si jej dovedeme taky patřičně vážit. A právě o tom je další zamyšlení.

Naši předkové z období osvícení by asi zaplakali, kdyby se trochu rozhlédli po našem okolí. V dnešní době pokládáme za zcela samozřejmé všudypřítomné anglické reklamy a nápisy na korbách kamionů. Zaposlouchat se například do projevů nejrůznějších veřejných činitelů či reportérů nám přináší i určité problémy s porozuměním smyslu jejich mluvy. Používání cizích výrazů je jakoby povinností a docela přitom zapomínáme na to, že ta pomalu opomíjená čeština vnesla do světové mluvy slova jako robot, tunelování…

Dalším problémem je někdy marná snaha sledovat, co  chce hovořící  sdělit, protože jeho řeč připomíná palbu z kulometu po povelu „dlouhými dávkami pal!“ Takto pálící mluvčí dokonale zapomíná na to, že čeština klade přízvuk na prvou slabiku, zato ale s oblibou protahuje některá slovní zakončení, hlavně ta, která končí na –éj.

Slovní projevy jsou vůbec kamenem úrazu, vypadá to mnohdy tak, jako by se děti ani doma, ani ve škole nenaučily správně vyslovovat. Tak se běžně setkáváme s dorostenci, jimž činí problémy mluvit srozumitelně a používat v češtině běžná písmena, jako je třeba R, nebo dokonce Ř.

Asi to všechno je nejen výsledek vývoje, ale i móda. A tak když se vrátíme ke slůvku odcházení, vůbec nás neudiví, že hlavní představitel filmu je na plakátech zobrazen s čepkou, na níž je anglický nápis.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *