Pomsta a trest

 Oba dva výrazy v podstatě vyjadřují jedno, totiž odvetu za něco. Rozdíl mezi nimi je v tom, že pomstu vykonává ten, kdo se cítí nějakým způsobem poškozen. S tím, kdo mu újmu způsobil, se chce nejen vyrovnat, ale provinilci způsobit újmu ještě větší. Naproti tomu trest mohou vykonávat lidé k tomu určení a tito trestající jsou vázáni pevně stanovenými pravidly. Je tu jen jedna jediná výjimka, kterou uznávají lidé věřící: trestat může Bůh podle svých vlastních přesvědčení a jeho trest mnohdy může připomínat spíše pomstu.

Jestliže jsme se takto sjednotili v názoru na pomstu a trest, je vhodné se zamyslet nad současným podivným obdobím, kdy je svět postihován nejrůznějšími katastrofami jako zemětřesení, povodně a naopak rozsáhlé požáry. Věřící ochotně přistoupí na to, že vše je to pomsta boží za zhýralý život lidstva – ony ty potopy opravdu připomínají biblickou potopu světa, chybí jen včasné varování, aby si někdo, jako byl Noe, mohl postavit archu. Požáry, postihující například různé části světa, silně připomínají Sodomu, jen ten Lot by se asi obtížně hledal, natož aby mohl po vlastních nohou utéci, když i těžká technika si mnohdy neví rady.

Věřící i nevěřící se jakž takž shodují na jednom, že totiž dochází k oteplování planety. Rozdíl mezi nimi je jen v tom, že dochází ke sporům, co je toho příčinou: je to trest nebo pomsta a čí ? Svádět to všechno na Boha je sice jednoduché, leč značná část vědátorů jsou ateisté a ti hledají příčinu jinde. Opět nejjednodušší vysvětlení všech těch změn je vysvětlení, že se v podstatě nejedná o nic jiného, než zákonitý rytmus, kdy oteplení je vystřídáno ochlazením. Proti tomuto názoru vystupují především ekologové s vysvětlením, že za všechno to mohou lidé nezřízenými exhalacemi a ničením ozonové vrstvy, další opět všechno svádějí na následky výbuchu sopky, který dovedl na poměrně dlouhou dobu omezovat leteckou dopravu. Jinak řečeno: lidé chápou, že se něco děje, ale nedovedou si vysvětlit proč a tak se pomalu, ale jistě objevuje další názor, vypracovaný před několika tisíciletími u Mayů, kteří vypočítali, že 22.12.2012 dojde k zániku světa – to není tak daleko a ty drobnější pohromy by mohly být jakousi předzvěstí katastrofy celosvětové. Oni ti Mayové v podstatě opravdu zanikli už před dávnou dobou a o zániku jejich neuvěřitelně vyspělé civilizace vypovídá bádání na jejich dávných sídlištích. Je totiž zjištěno, že zatímco vládnoucí jedinci si dávali budovat honosná sídla a žili v úžasném přepychu, prostí občané byli využíváni k v podstatě otrocké práci a tak neměli možnost zajišťovat si dostatek potravy a velká část jich umírala hladem. A ještě další zajímavý objev: Mayové nebyli naprosto mírumilovní, ale podnikali mnoho expanzí do celého okolí. Honosné stavby vydržely staletí a zdaleka ještě nebyly všechny dostatečně prozkoumány. Jedná se i o budovy výškového charakteru, tak trochu připomínající svým nahromaděním pohled na moderní velkoměsta, skládající se z mrakodrapů, mezi kterými není prostor pro zeleň, zato ale ulice jsou zaplněny auty a smogem. Není současný neutěšený stav našeho klimatu tak trochu pomstou matky Přírody? A je to pomsta,nebo trest?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *